Patru ipostaze ale Învierii care te pot ajuta personal


Din fiecare dintre cele patru Evanghelii, putem extrage câte o ipostază specifică a Învierii, care cu siguranță ne pot fi de folos!

Evanghelia după Matei se încheie cu Mântuitorul Isus Hristos cel înviat care le spune discipolilor Săi două lucruri esențiale: să meargă în toată lumea, și să facă ucenici din toate neamurile. Înainte de asta, le subliniază că puterea lor de a lucra în toate națiunile vine de la El. Cum te ajută aceasta personal? Dacă ești un urmaș al lui Hristos (ucenic) – vei face ucenici! Evanghelia face nu doar convertiți, ci și ucenici. Întreabă-L pe Domnul, și îți garantez că îți va spune cum să faci ucenici! Nu uita, corporațiile de succes de astăzi lucrează pe principiul ucenicizării!

Marcu ne spune în Evanghelia sa cum Domnul Isus îi mustră pe ucenici pentru necredința lor. Noi toți trecem prin momente de necredință, și mustrarea Lui ne face bine. Hristosul Înviat nu împarte numai binecuvântări, ci și mustrări. Ucenicii sunt împuterniciți să meargă la orice făptură și să le spună un mesaj simplu: cine crede Evanghelia este mântuit, iar cine nu crede este osândit! Mulți vorbesc despre mântuire, dar nu și despre judecată, sau condamnare. Învățăm de la Marcu să propovăduim o Evanghelie întreagă!

În ultimul capitol al Evangheliei sale, Luca ne relatează despre doi ucenici dezorientați care mergeau spre Emaus… Destul de abătuți, ei totuși discutau aprins între ei despre răstignire. Îți garantez că dacă discuțiile tale sunt din și despre Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Isus va fi prezent, așa cum a apărut și i-a însoțit pe cei doi ucenici pe drumul lor spre casă. Să reținem trei lucruri din felul cum se încheie Evanghelia după Luca:

Întâi: din nou o mustrare aspră din partea Domnului pentru necredința lor. Cuvântul din cap. 24:25 (tradus „nepricepuți” în varianta Cornilescu) este în original „oameni fără minte”. Necredința ne pune in ipostaze foarte rușinoase. Domnul le reamintește că Hristos trebuia să sufere înainte de a intra în slavă… După aceea, îi trece prin Lege și prin proroci, pentru ca în acest maraton biblic să le arate și să-i lămurească în ce-L privește pe Mesia. Din păcate, azi evanghelicii participă mai degrabă la maratoane de divertisment sau de social media.

Al doilea lucru pe care Luca îl subliniază la sfârșitul Evangheliei sale: Domnul Isus repetă această incursiune prin Scriptură cu toți ucenicii, și le deschide mintea să înțeleagă Scripturile. Înțelegerea Scripturii nu este doar o chestiune academică, rațională, ci și spirituală. Domnul Isus ne deschide mintea să înțelegem Scripturile. Să ne rugăm întotdeauna când citim Scriptura ca El să ne dea înțelegerea Lui, și perspectiva corectă! Dacă nu faci asta, fă-o neapărat!

Al treilea lucru este propovăduirea în numele Lui cât mai multor oameni, indiferent de rasă, cultură, pregătire… toate neamurile trebuie să afle despre șansa pocăinței, pentru iertarea păcatelor. Faci evanghelizare?

În sfârșit, a patra ipostază: apostolul Ioan are ca scop al Evangheliei lui sa Îl reprezinte pe Domnul Isus ca Dumnezeu întrupat. Ioan omite nașterea în Betleem, aducerea Lui la Templu, ispitirea Lui în pustie… El vorbește despre Cuvântul care S-a făcut trup. Cu toate că este Dumnezeu întrupat, El este foarte apropiat și interesat de oameni. La sfârșitul Evangheliei lui Ioan, Domnul nostru se ocupă de trei persoane în criză. Maria Magdalena nu se putea opri din plâns la mormântul gol… Domnul i Se revelează personal și ea devine prima voce a Învierii! Toma are un acces de necredință, și Domnul revine între ucenici în special pentru el, și-i dă voie să-I atingă cicatricile, ca să creadă! Să nu îl condamnăm pe Toma; și noi facem ca el – și la fel Domnul nostru vine, cu răbdare, să ne ridice din necredință. Cazul lui Petru era cel mai complicat, iar Ioan alocă suficient spațiu ca să descrie reabilitarea completă a lui Petru, făcută de Domnul în prezența ucenicilor. Restaurarea aceasta nu este simplă, ba e chiar dureroasă – dar Domnul este așa de bun, și Petru este din nou integrat în lucrare. Să-I mulțumim Domnului pentru toate ocaziile în care El ne-a ridicat și ne reabilitează. Isus Hristos este un Mântuitor Viu, personal și atotputernic – și e vrednic de toata dragostea noastră!

Add a Comment