Problema apostaziei lui Israel și predestinarea sunt temele principale din episodul de azi al incursiunii noastre în Epistola către Romani. Bun găsit și audiție cu folos a comentariului primelor 13 versete din capitolul 9, text biblic în care apostolul Pavel își manifestă patriotismul și dragostea pentru poporul său. Radio...