Moartea față de păcat și noua mentalitate de viață a celor care s-au pus sub autoritatea lui Hristos – ne sunt aduse în atenție în capitolul 6 al Epistolei către Romani. Bun găsit și audiție cu folos a informațiilor următoare despre cuvintele-cheie folosite de apostolul Pavel în acest capitol,...