Poate împlini omul credincios Legea lui Dumnezeu? Mai cade el sub mânia lui Dumnezeu dacă nu reușește? La aceste întrebări și la altele despre evanghelia harului primim răspuns în minutele următoare. Bun găsit la Scurta noastră incursiune în Epistola către Romani, din care studiem astăzi versetele 2 la 9...