Tag: legea lui Dumnezeu

Comentariu Romani 3:27-31 parafrazat. Concluzii și aplicații | Scurtă incursiune în Epistola către Romani | Episodul 23

Prin credință desființăm noi legea lui Dumnezeu? Această întrebare își va găsi răspunsul în minutele următoare. Bun găsit și audiție plăcută la studiul Epistolei către Romani, ultimele cinci versete din capitolul 3, pasaj în care apostolul Pavel reafirmă și argumentează justificarea prin credință. Audiție plăcută și de folos! Radio...