Iată-ne ajunși cu studiul nostru succint și la ultimul capitol al Epistolei către Romani, capitolul 16. Îl vom asculta imediat, după care vom trece în revistă galeria eroilor credinței din Roma, prieteni prețuiți ai apostolului Pavel, exemple vrednice de urmat și de către noi, astăzi. Audiție plăcută și folositoare!...