Două versete extraordinare care i-au încurajat mult pe credincioși de-a lungul timpului avem în atenție în minutele următoare. Bun găsit la studiul succint al Epistolei către Romani! Versetele 38 și 39 din capitolul 8, asupra cărora vom zăbovi astăzi, constituie nu doar o încurajare spirituală, ci și un real...