Bun găsit la un nou episod al Studiului succint al Epistolei către Romani. Versetele 7 la 22 ne stau înainte astăzi, pasaj biblic din care înțelegem ce rol mai are Israelul în planul lui Dumnezeu și cum îi îndeamnă apostolul Pavel pe creștinii dintre neamuri să se raporteze la...