Bun găsit la un episod care are ca subiect astăzi Persoana și lucrarea Duhului Sfânt, despre care scrie și apostolul Pavel în Romani capitolul 5 cu versetul 5. Vom afla cine primește Duhul Sfânt și în ce condiții, cu ce scop, și dacă are rost stăruința în rugăciune pentru...