Înțelegerea greșită a ținerii Sabatului, Legii și dietei mozaice a produs, de-a lungul timpului, multă tulburare, dezbinare și suferință în rândul creștinilor. În episodul de azi zăbovim asupra explicațiilor biblice clare asupra acestui aspect, așa cum au fost ele date de apostolul Pavel în capitolul 14 al Epistolei către...